ALV 23 september 2014

Overig nieuws
Medium

Leden PANL stemmen volmondig voor het fusie voortstel met de Fotografen Federatie.

Op de drukbezochte ledenvergadering in Pakhuis de Zwijger afgelopen dinsdag 23 september, was het de tijd voor de leden om hun formele stem uit te brengen voor de plannen van de fusie met de Fotografenfederatie.

De leden stemden met een absolute meerderheid van stemmen vòor de fusie met de GKF, BFN. MWF, SVFN, die allen op zullen gaan in de Fotografenfederatie.

Feitelijk zal dit betekenen dat wanneer alle overige verenigingen een positief oordeel hebben van hun leden, de fusie formeel kan worden gemaakt. 
Op 31 december 00.00 uur zullen dan alle leden automatisch overgaan in de nieuwe vereniging Dutch Photographers.