Onderzoek naar één beroepsorganisatie voor professionele fotografen.

Medium

Op 1 maart 2013 hebben de belangrijkste vertegenwoordigers van Nederlandse professionele fotografen overlegd over de toekomst van de belangenbehartiging voor fotografen. De verenigingen BFN, GKf, MPN, MWF, NVF, PANL, SVFN en een afvaardiging voor onafhankelijk aangesloten fotografen waren ieder met twee deelnemers vertegenwoordigd.

Foto: Steven van Noort

De discussie ging over de toekomst van de overkoepelende FotografenFederatie, het nut en de noodzaak van afzonderlijke verenigingen en onderzocht daarnaast vooral ook hoe op korte termijn vergaande samenwerking kan plaatsvinden. Bij de antwoorden moest vooral centraal staan wat de achterban nodig heeft en wat zij wil van een beroepsorganisatie voor professionele fotografen: hoe kan een beroepsorganisatie het werk van professionele fotografen het beste ondersteunen.

Een sterke beroepsorganisatie voor fotografen.
De belangrijkste conclusie van de dag is dat iedereen de noodzaak ziet om onverdeeld op te trekken voor de belangen van de fotografie en de aanwezigen achten het belang van één stevige beroepsorganisatie groot.
Een moderne beroepsorganisatie brengt een stevige krachtenbundeling tot stand, moet zichtbaar zijn, voorbeelden kunnen stellen en daadwerkelijk collectief kunnen optreden en kijkt breder dan het vakgebied alleen.

De moderne fotograaf staat voor bijzondere uitdagingen en zoekt steeds vaker verbreding van zijn/haar vak en werkt op steeds meer gebieden samen met andere creatieve ondernemers. Zo zijn filmmakers en beeldbewerkers actief die zelfstandig of in samenwerking beeld produceren en aansluiting zoeken bij een organisatie.

Onderzoek
Er is door alle aanwezige vertegenwoordigers afgesproken dat er een onderzoek komt naar de vorming van een nieuwe vereniging voor fotografie waarin de bestaande beroepsverenigingen kunnen opgaan. De vorm van de beroeps-organisatie staat nog niet vast en is onderdeel van dit onderzoek.

Directeur Lars Boering van FotografenFederatie heeft de opdracht aangenomen om een plan te schrijven en dat in nauwe samenwerking met de betrokken partijen uit te werken.

De bij het overleg betrokken partijen hebben besloten om intensiever samen te werken. Grootschalig ledenvoordeel en inkoopkortingen zullen al collectief worden onderhandeld en ook is besloten om bijeenkomsten en seminars voor alle bij verenigingen aangesloten fotografen open te stellen.

FotografenFederatie heeft hiertoe nu al afspraken gemaakt om met de juridische dienst van NVJ samen te werken en via de NVJ academy een aantal op beroepsfotografen gerichte cursussen te ontwikkelen.